Linnalik

Linnasõnastiku kasutamine kohandatud sõnaraamatuna
Kas Urban Dictionary on usaldusväärne allikas? Kuidas muudate määratlusi Urban Dictionary? Kas Urban Dictionary sobib? Mis on slängis kombeks? Mida tä...